6. Tvorba semestrální práce – struktura práce, tabulka, obrázky, uložení a publikování; šablony ve Wordu

  1. Vložení tabulky
  2. Vložení obrázků včetně uvedení zdroje
  3. Struktura semestrální práce – vložení dalších částí: poděkování, prohlášení a anotace
  4. Závěrečné uložení práce a příprava dokumentu pro publikování