5. Tvorba semestrální práce – okraje, odkazy, citace

  1. Úprava okrajů v celém dokumentu
  2. Vložení interních i externích odkazů
  3. Citace – seznámení s citační normou a vložení citací vybraných pramenů