4. Tvorba semestrální práce – styly, obsah, stránkování, poznámky pod čarou, licence CC

  1. Tvorba stylu v dokumentu
  2. Tvorba obsahu dle vytvořených úrovní kapitol
  3. Správná volba stránkování pro daný dokument
  4. Vložení poznámek pod čarou
  5. Seznámení s licencí Creative Commons a její vložení do práce