14. One Second Everyday – vteřinová videa v cloudu

  1. Připomenutí projektu 1 Second Everyday
  2. Stažení natočených videí ze zařízení
  3. Zpracování vlastních videí v cloudové aplikaci
  4. Zpracování skupinových videí po dnech (1SE Crowd)