15. Závěrečná zkouška

  • Praktické ověření dovedností práce s PC a vybranými službami