12. Myšlenkové mapování

  1. Představení konceptu myšlenkového mapování
  2. Zásady tvorby s praktickými ukázkami
  3. Proč tvořit myšlenkové mapy – výhody
  4. Tvorba myšlenkové mapy pomocí aplikace Lucidchart
  5. Tvorba myšlenkové mapy pomocí mobilní / jiné cloudové aplikace
  6. Sdílení vytvořených myšlenkových map v Google Disku a dalších službách