1. Seznámení s předmětem

 1. Seznámení s předmětem
  1. web k předmětu
  2. sylabus
  3. průběh a organizace výuky
  4. online sešit
  5. LMS prostředí pro výuku
 2. Téma 1: Práce s PC – úvod